Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

TeaPlease

June 30 2015

TeaPlease
Sponsored post
feedback2020-admin

June 22 2015

TeaPlease
6866 19bd 500
TeaPlease
6864 9d4b 500
TeaPlease
6863 3616
Reposted byhardkorwey hardkorwey
TeaPlease
6860 e579 500
Reposted byhardkorwey hardkorwey

April 09 2015

TeaPlease

February 28 2015

TeaPlease

February 26 2015

TeaPlease
5514 65d6 500
TeaPlease
5511 6cfe 500
TeaPlease
5509 f9d1 500
TeaPlease
5505 1dca 500

February 25 2015

TeaPlease
Play fullscreen
A mi me hace bien escucharla.

February 23 2015

TeaPlease
Orecki zmarszczył się. Zbyt częste wybuchy łez doprowadzały go już do gniewu.
-Emilko, Emilciu... O co ci chodzi? Cóż ja takiego powiedziałem? Słowo honoru daję, że nie wiem...
-Ty zawsze nie wiesz...- Wyłkała przez łzy pani Emilja.- Ale wiesz, jak mi dokuczyć... 
Wzruszył ramionami i odszedł od łóżka.Powieść nazywa się Szklane Pałace i ukazywała się na łamach pisma Dobra Gospodyni.

January 26 2015

TeaPlease

January 18 2015

TeaPlease
4752 9ab2 500
TeaPlease
4745 10f7
Reposted bybitemyneckneverstopbelieving
TeaPlease
4732 faaa 500
TeaPlease
4658 4d2c
Reposted byedhell edhell
TeaPlease
4643 7f79 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...